Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Tools voor ondernemers


HRM

Arbeidsomstandigheden
Arbo Catalogi van 147 branches
Arbobalans voor Werkgevers
Digitale RSI-Test
Handboek Bedrijfshulpverleningsplan 2016
Model Bedrijfshulpverleningsplan
Tool - Keuze Arbodienst
Werkplektest voor juiste ergonomische houding

Beloning en Functiewaardering
Bruto Salaris per Functie opvragen
Digitale informatiepaper over Functiewaardering
Digitale Uitleg Onderdelen Loonstrookje
Digitale Vergelijkingstool voor Beloning
Overwerk Calculator
Rekentool Berekening Minimumloon
Salaris Tool voor een goede Salarisindicatie
Tool Overzicht Salarisschaal per soort Beroep
Tool Salaris Vergelijking per Functie
Tool voor een Salaris Indicatie
Tool voor het Bepalen van het Juiste Salaris Werknemer
Tool voor internationale vergelijking Salarissen
Tool voor Salarisindicatie

Het Nieuwe Werken
Checklist Gedragsverandering bij het Nieuwe Werken
Digitale Portal over Het Nieuwe Werken

HRM - Boeken en Rapporten
Digitale Arbeidswijzer 2017
E-Boek over Coachend Leiderschap
HRM-Trends 2017 - 2018

Kinderopvang
Rekentool Berekening Kinderopvangtoeslag
Rekentool Berekening Kosten Kinderopvang
Tool Berekening Kosten Kinderopvang

Leidinggeven
Checklist voor Leidinggevenden
Formulier Functioneringsgesprek
Formulier voor een Functioneringsgesprek
Model Formulier Beoordelingsgesprekken

Loon- en Personeelsadministratie
Model Werkgeversverklaring

Ontslag en Personeelsreductie
Briefteksten voor een Ontslagbrief bij Gedwongen Ontslag
Model Stamkaart Nieuwe Werknemer
Rechtwijzer bij ontslag
Rekenmodel Berekening Vakantiedagen
Stappenplan Ontslag van uw Werknemer
Tool - Kan ontslag van een medewerker?
Tool Bepaling van Disfunctioneren Werknemer
Tool ter bepaling of ontslag is toegestaan
Voorbeeldmodellen voor een Getuigschrift

Ontslagvergoeding
Rekenmodel Berekening Transitievergoeding
Rekenmodel Berekening verwachte duur Werkeloosheid
Rekenmodel Transitievergoeding
Rekentool Berekening Transitievergoeding
Tool berekening Transitievergoeding

Personeel Aannemen
CAO-Overzicht
Checklist Pittige Sollicitatievragen voor de Werkgever
De onderdelen van een Arbeidscontract
Digitaal Stage Handboek
Informatie over Vakantiewerk 2016-2017
Informatie per CAO
Model Introductie Stagiaires
Modellen Verschillende Soorten Arbeidscontracten
Ondernemende werknemers herkennen
Rekenmodel Loonkosten Berekenen
Rekenmodel Loonkostenberekening
Rekenmodel ZZP-tarief berekenen
Stappenplan Personeel Aannemen
Tool Checken van uw Concurrentiebeding
Tool Contracten Check
Voorbeeldmodel Personeelsadvertentie
Zoeken naar een CAO

Personeelsadministratie
Onderdelen Personeelsadministratie
Rekenmodel Berekening Netto bedrag van Bijzondere beloningen
Stappenplan opzetten Personeelsdossier

Personeelsmanagement
Checklist Motiveren van uw Werknemers
Checklist voor de werknemer die niet bevalt
Personeelskosten Beperker
Quickscan personeelsbeleid
Tests voor uw Werknemers

Personeelsplanning
Rekenmodel Berekening Aantal Werkbare dagen
Stappenplan Maken Werkrooster Personeel
Trends voor de Arbeidsmarkt

Personeelsproblemen
Model Omgaan met Personeelsproblemen
Portal criminaliteitspreventie in het Bedrijf

Scholing en Opleiding
Checklist Aandachtspunten Bedrijfsopleidingen
Quick Scan Inkoop Bedrijfsopleiding

Vakantie
Model Verlofkaart 2016
Rekenmodel Berekening Waarde Vakantiedagen - ATV uren
Rekentool Vakantiedagen Berekenen
Vakantiegeld berekenen
Vakantiekaart voor uw Medewerker

Verlof (verschillende soorten)
Digitaal Naslagwerk over Werk en Zwangerschap
Digitale Hulp bij een Verlofaanvraag
Rekenmodel Bepalen Zwangerschapsduur
Rekenmodel Berekening aantal Vakantiedagen en Verlofuren
Rekenmodel Verlofberekening voor uw Personeel
Rekentool Berekening Zwangerschapsverlof

Ziekteverzuim
Digitale Leidraad: Wat te doen bij ziekmelding tijdens Vakantie?
Digitale Vraagbaak Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
E-book Gevolgen Modernisering Ziektewet
Format voor de Telefonische Ziekmelding
Format voor een Ziekteverzuimgesprek
Model Ziekteverzuim Kaart
Rapport Beroepsziekten in het MKB 2015
Rekenmodel Berekening Verzuimkosten
Rekentool Arbeidsproductiviteitsverlies
Rekentool Berekening Samenstelling Verzuimkosten
Stappenplan WIA (bij langdurige ziekte werknemer)
Tips om Ziekteverzuim terug te dringen

ZZP 'er inhuren
Rekentool voor Berekening Opbouw uurtarief Interimmer

 

Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.