Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

HRM

-> Ziekteverzuim
terug naar overzicht bedrijfsthema's

Stappenplan WIA (bij langdurige ziekte werknemer)
Als uw werknemer al langere tijd ziek is, moet u als werkgever verschillende zaken regelen. Dit Stappenplan WIA helpt u hierbij. U ziet direct wanneer u als werkgever in actie moet komen en wat u moet doen. Dit Stappenplan biedt u een overzicht van alle stappen, met de data erbij, van ziekmelding tot de aanvraag voor een WIA-uitkering.

Rapport Beroepsziekten in het MKB 2015
Dit rapport biedt u informatie over de belangrijkste beroepsziektes. Zodat u maatregelen kunt nemen in uw bedrijf. Om de risicos op beroepsziektes onder uw personeel zo klein mogelijk te maken.

Rekenmodel Berekening Verzuimkosten
Een ongeval kan ertoe leiden dat een van uw werknemers uitvalt. Dat is erg vervelend, ook financieel gezien. Maar wat kost dat nu precies? Deze Rekentool Berekening Verzuimkosten geven u een idee van de kosten die u als werkgever hebt door verzuim. Vul het soort verzuim, de loonkosten en de reden in en u krijgt direct inzicht in de totale kosten van het ziekteverzuim.

Digitale Vraagbaak Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u zich als ondernemer verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Op deze manier voorkomt u inkomstenverlies en zorgt u ervoor dat uw bedrijf kan blijven voortbestaan. Deze Digitale Vraagbaak Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geeft u onafhankelijke informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hoe werkt de AOV? Welke vorm is handig voor mij? Is het wel of niet noodzakelijk om een dergelijke verzekering af te sluiten? En hoe zit het als mijn situatie verandert?

Rekentool Berekening Samenstelling Verzuimkosten
Met deze Rekentool berekent u de samenstelling en hoogte van uw Verzuimkosten.

Model Ziekteverzuim Kaart
Via deze Ziekteverzuimkaart houdt u bij wanneer uw werknemer ziek is geworden en wanneer deze zich weer beter heeft gemeld. Verder ook wat de reden van het ziekteverzuim was. Een handige tool!

Tips om Ziekteverzuim terug te dringen
Deze PDF-kaart met vele tips en adviezen om het ziekteverzuim terug te dringen, is bedoeld voor het middenkader leidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Deze tips hebben als doel de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen cq verzuimfrequentie terug dringen.
Actie: actieve verzuimbegeleiding, waarbij er regelmatig contact is met de zieke.

Digitale Leidraad: Wat te doen bij ziekmelding tijdens Vakantie?
Verzuim en vakantie is een combinatie die kan voorkomen. Wat moet u als werkgever doen als uw werknemer zich tijdens zijn of haar vakantie ziek meldt? Van de Nederlandse vakantiegangers is een derde wel eens ziek geweest op vakantie. Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich vervolgens ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En misschien zijn er werknemers in uw bedrijf die al lange tijd ziek zijn, maar er toch even een paar dagen tussenuit willen. Mag u dit toestaan?

Rekentool Arbeidsproductiviteitsverlies
Deze Rekentool Arbeidsproductiviteitsverlies is ontwikkeld om verminderd werkvermogen in kosten uit te drukken. Door het koppelen van gegevens over werkvermogen aan arbeidsproductiviteit is het mogelijk inzichtelijk te maken wat een verminderd werkvermogen financieel voor uw organisatie betekent. U kunt een inschatting maken op basis van de scores op werkvermogen binnen uw organisatie. Bij elke categorie (Slecht/Matig/Goed/Uitstekend) geeft u aan hoeveel procent van uw medewerkers binnen deze categorie valt.

E-book Gevolgen Modernisering Ziektewet
In deze whitepaper zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven van de modernisering van de ziektewet. Zodat u als werkgever meer inzicht krijgt in de risico’s en u maatregelen kunt treffen om met alle veranderingen om te gaan.


Format voor de Telefonische Ziekmelding

Dit Format biedt u als leidinggevende aandachtspunten die van belang zijn bij telefonische ziekmeldingen van uw personeel. Hoe verloopt zo'n telefonisch gesprek en wat kunt u het best wel en wat beter niet zeggen?Format voor een Ziekteverzuimgesprek
Dit format voor een ziekteverzuimgesprek geeft u handvatten voor het professioneel voeren van een ziekteverzuimgesprek. Hoe ziet zo'n gesprek eruit en hoe kunt u dit als leidinggevende op een goede manier voeren?


Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.