Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

HRM

-> Personeel Aannemen
terug naar overzicht bedrijfsthema's

Ondernemende werknemers herkennen
Ondernemende werknemers bezitten waardevolle eigenschappen. Zo beschikken deze werknemers over veel zelfdiscipline en zijn zij eerder bereid om risico’s te nemen. Aan welke eigenschappen kun je ze nog meer herkennen?

Checklist Pittige Sollicitatievragen voor de Werkgever
Met deze Checklist Pittige Sollicitatievragen voor de Werkgever krijgt u een verzameling sollicitatievragen die u als werkgever kunt stellen aan uw sollicitant(e). De vragen zijn gerubriceerd naar Algemeen, Studie, Vorige Werkkring en Waarom bij ons?. Met deze Checklist Pittige Sollicitatievragen voor de Werkgever beschikt u over de belangrijkste vragen die u als werkgever tijdens een sollicitatiegesprek kunt stellen. U maakt het met deze Checklist Pittige Sollicitatievragen voor de Werkgever uw sollicitanten in elk geval niet gemakkelijk. Daarmee verkleint u het risico de verkeerde kandidaat aan te nemen.

Voorbeeldmodel Personeelsadvertentie
Dit Voorbeeldmodel Personeelsadvertentie bevat een aantal richtlijnen en verschillende uitgewerkte voorbeelden voor het maken van een personeelsadvertentie op maat. Gebruik van dit Voorbeeldmodel Personeelsadvertentie zorgt ervoor dat alle belangrijke elementen op een goede manier in uw personeelsadvertentie voorkomen.

Rekenmodel Loonkostenberekening
Deze Rekentool berekent voor u wat de totale loonkosten zijn voor de werkgever. De loonkosten voor een werkgever bestaan naast het brutoloon ook uit werknemersverzekeringen en een bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet).In de berekening worden geen pensioenkosten meegenomen.

Rekenmodel ZZP-tarief berekenen
Aan de hand van een viertal vragen geeft deze Rekentool Berekening ZZP-tarief de mogelijkheid om een kostendekkend ZZP-tarief te berekenen dat vergelijkbaar is met een bepaald bruto maandsalaris. Bij de berekening is uitgegaan van een aantal aannames. U vindt hier een rekentool voor de opdrachtgever en een rekentool voor de opdrachtnemer. Beide partijen hebben belang bij het kennen van de daadwerkelijke kosten per uur die de kostprijs van een ZZP' er bepalen. Welk tarief uiteindelijk wordt berekend, hangt af van de marktsituatie.Tool Contracten Check
Check als werkgever of als werknemer of het volgende arbeidscontract een tijdelijk en/of vast contract mag zijn. Als het tijdelijk contract met een werknemer afloopt, dan kunt u als werkgever met deze werknemer een vast contract of een nieuw tijdelijk contract afsluiten. In de wet is bepaald dat niet altijd opnieuw een tijdelijk contract mag worden afgesloten. In dat geval kunt u met de werknemer alleen nog maar een vast contract afsluiten. Met de Contractencheck kunt u kijken of u met uw werknemer een nieuw tijdelijk contract kunt afsluiten of alleen een vast contract.

Digitaal Stage Handboek
Dit Digitale Stagehandboek geeft u als naslagwerk informatie over Opleidingen en stagelopen in Nederland, Verschillende soorten stages, hoe studenten stages zoeken en vinden en over de stage zelf (welke werkzaamheden verrichten, pauzes, werktijden, enzovoort) en de rechten en plichten van een stagiair. Ook vindt u informatie over de hoogte van stagevergoedingen, fiscale aspecten, enzovoort. Een handig digitaal naslagwerk voor de werkgever!  


Stappenplan Personeel Aannemen
Dit handige stappenplan laat u stapsgewijs zien wat u moet doen voordat u iemand voor u laat werken.

Model Introductie Stagiaires
Werkt uw bedrijf regelmatig met stagiaires? Dan is het van belang dat u zorgt voor een goede introductie. De introductie van stagiaires is meestal minder uitgebreid dan van een nieuwe medewerker. Daarnaast worden stagiaires vaak meer stapsgewijs geintroduceerd in de organisatie, werkzaamheden en procedures omdat ze ook een algemeen leerproces doorlopen.

Informatie over Vakantiewerk 2016-2017
In Nederland mag je als je dertien jaar of ouder bent werken in de schoolvakantie. Wat voor vakantiewerk er mag worden gedaan hangt af van de leeftijd. Hoe ouder, hoe meer soorten werk deze mag doen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in deze digitale informatiemap over vakantiewerk. 

Modellen Verschillende Soorten Arbeidscontracten
Hier treft u een selectie handige en praktische standaard arbeidscontracten aan. Het zijn wel standaard modellen die u moet aanpassen aan uw eigen situatie. Klik bij het MENU op het onderdeel DOWNLOADS.

Rekenmodel Loonkosten Berekenen
Met dit Rekenmodel Loonkosten berekenen berekent u de loonkosten van uw werknemer. Zodat u weet wat hij of zij u werkelijk kost. 

Tool Checken van uw Concurrentiebeding
Deze tool toetst aan de hand van een aantal vragen of sprake is van een geldig concurrentiebeding.

Zoeken naar een CAO
Met deze Tool Zoeken naar een CAO kunt u snel de juiste CAO vinden.

Informatie per CAO


CAO-Overzicht


De onderdelen van een Arbeidscontract
In een arbeidscontract worden de belangrijkste schriftelijke afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd. Welke onderwerpen moeten er in ieder geval in staan? Deze Checklist Arbeidscontract geeft het overzicht.


Gratis welkomstgeschenk

Als nieuwe gebruiker van de Digitale Ondernemer ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.